"

Sídliště – dobrá adresa?

11. 07. 2012 Sdílej na CentrumBrna.cz

Výsledky prvních dvou vln představily brněnská sídliště jako stabilní oblasti bydlení preferované převážně střední třídou, věkově poměrně stejnorodé. Motivací pro zadání další – třetí  vlny výzkumu v roce 2011 byla také otázka, zda sídliště  nepředstavují potenciálně nestabilní lokality, náchylné ke  tvoření sociálně vyloučených lokalit.

Přestože metodologie výzkumného šetření v roce 2011 není  zcela identická jako u předchozích dvou vln (výzkum reflektoval nová témata, která souvisí s dnešní dobou), i tak se nabízí unikátní možnost srovnání vývoje životních podmínek a jejich  hodnocení za posledních více než 20 let. A to i v kontextu  národním a mezinárodním.

1. etapa šetření (1988)

Kohoutovice, Bystrc 2, Bohunice, Vinohrady

2. etapa šetření (1995)

Kohoutovice, Bystrc 2, Bohunice, Vinohrady, Kamenný Vrch

3. etapa šetření (2011)

Bystrc 2, Bohunice, Vinohrady, Kamenný Vrch, Lesná, Kamechy


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI