"

PhDr. Martin Geisler (KONS)

25. 09. 2014 , aktualizace: 05. 10. 2014 Sdílej na CentrumBrna.cz

Které tři nejdůležitější vlastnosti by měl mít ideální starosta?

Inteligentní, trpělivý, rozhodný. To ovšem platí za předpokladu, že „poctivost“ nepovažujeme za vlastnost, ale za charakterový rys podtržený řádnou kinderstube. Inteligentního, trpělivého a rozhodného darebáka bych jako starostu pochopitelně nechtěl – inteligentní, trpělivý a rozhodný je zcela nesporně i plukovník Putin. Kdybych měl zaručeno, že můj starosta je poctivý, klidně bych mu prominul, že není členem MENSY, že je trošku prchlivý a kapku váhavý. Zkušeným se nikdo nerodí, každý musí zkušenosti nějak nabrat. „Ideální starosta“ je z povahy věci bytostí spíše nadpřirozenou.

Jaké zásadní problémy má podle Vás centrum Brna?

Především: co přesně je centrum Brna? Dále, z hlediska opravdu obyčejného občana je zásadním problémem centra dost možná síť veřejných záchodků a její nedostatečnost. Nicméně, centrum Brna, stejně jako Brno celé a nemalá část naší země, stále velmi trpí mj. tím, že nejdříve nacisté vyvražili Židy a my následně vyhnali Němce. Brno v posledních desetiletích není tím multikulturním a multietnickým středoevropským městem, kterým se v dlouhé historii vyvinulo. Křečovitá snaha vyrovnat tento deficit pokleslými náhražkami (např. pochody homosexuálů údajně demonstrujícími multikulturalitu) vše jen zhoršuje.

"Bez obnovení důvěry není možná žádná spolupráce"

Jmenujte 3 nejzásadnější body Vašeho programu.

Skromnost, šetrnost, průhlednost. Kdo by nahlédnul do programových materiálů Konzervativní strany starých klidně 10 a více let, zjistil by např., že návrh povinnosti zveřejňovat všechny smlouvy/zakázky placené z veřejných peněz jsme opakovaně v předvolební době občanům předkládali dávno před tím, než se stal tak módním. Protože se nechceme opakovat, zůstáváme letos u obecných, o to nadčasovějších záměrů, a snažíme se brněnské voliče oslovit i jinými než ryze brněnskými tématy – a ne sděleními, byť pravdivými, že ve výstavbách „orlojů“ apod. bychom rozhodně nepokračovali. Jasňačka, taky jsme echt brňáci, ale komunální volby jako soutěž o nejbrněnštějšího brňáka, zkrátka o to, kdo je víc „echt“, jak to předvádí řada kandidátů ve svých propagačních materiálech (narozen v Brně, žijící v Brně, milující Brno) –  takové pojetí voleb odmítáme.

Jakým způsobem plánujete podporovat rozvoj centra Brna?

U podpory rozvoje hovořme v první řadě o lidech, nikoli o centrech – a proto odpovídáme: zejména podporou soukromých podnikatelů, spíše ale v duchu pro-market než pro-business. Ani Brno by nemělo pěstovat „socialismus pro bohaté“, tedy poskytovat nadstandardní podmínky „těm největším“ jen proto, že jsou největší, a v zásadě neopodstatněně dotovat z veřejných prostředků jejich zisky. Navíc pak vznikají pochopitelné pochybnosti o nezištnosti takového rozhodování a to je velmi špatné i v případě, že jsou tyto pochybnosti oprávněné, i v případě opačném. Brno je již dost zadlužené a veřejné peníze by měly jít jen do nejnutnějších investic a na splácení dluhů. Rozvoj našeho společenství hodláme podporovat snahou o obnovení důvěry, bez které není možná žádná spolupráce ani solidarita, a život všech se neúměrně prodražuje, čehož jsme aktuálně svědky.

"Hlas pro Konzervativní stranu je hlasem pro svobodu"

Které místo v centru máte nejradši, a proč?

Ačkoliv je v centru Brna celá řada malebných míst, přesto asi Římské náměstí, má svůj specifický charakter.

Proč právě Vám by měli lidé dát svůj hlas?

Začnu tím, že si společně ujasníme, kdo je kdo. To se dnes totiž nepozná podle toho, zda je pro zveřejňování všech městských zakázek a smluv, je stoupencem té či oné varianty dálničního spojení Brna s Vídní, je pro či proti R47, jaký má postoj k přesunu brněnského vlakového nádraží, jak přesně chce zvýšit pravomoci městských částí, zda slibuje více podporovat sport nebo kulturu, či jestli slíbí více školek, cyklostezek či parkovacích míst. Kdo je kdo, se v těchto dnech nejlépe pozná podle přístupu k válce, kterou vede Rusko proti Ukrajině. Svým hlasem v komunálních volbách řešení této záležitosti přímo neovlivníte, ovšem hlasem pro Konzervativní stranu jí vyjádříte podporu, zvýšíte její politickou váhu, a tedy přiblížíte okamžik, kdy bude mít možnost do zásadních otázek promlouvat. Hlas pro Konzervativní stranu je hlasem pro sounáležitost České republiky s ostatními zeměmi Západu. Hlas pro Konzervativní stranu je hlasem pro svobodu.

Foto: Josef Lex @ Flickr


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI