"

Mgr. Jakub Ježek (Svobodní)

25. 09. 2014 Sdílej na CentrumBrna.cz

Které tři nejdůležitější vlastnosti by měl mít ideální starosta?

Ideální starosta, a to nejen starosta Brna-střed, by měl být především pracovitý, protože práce je v pozici starosty vždycky to příslovečné nekonečno, trpělivý, protože mnoho procedur je složitých, zdlouhavých a komplikovaných, a samozřejmě poctivý, protože při současném systému je možností ke krádežím a podvodům bohužel obrovské množství.

Jaké zásadní problémy má podle Vás centrum Brna?

Problémy nemá samotné centrum Brna, problémy mají vždycky občané, a to nejen občané s bydlištěm v městské části. Kromě obecných problémů s přebujelým státem, v centru je problémem nedostatek možností parkování, nejrůznější nesmyslné vyhlášky omezující restaurační zahrádky či účast na trzích, a velké množství městských bytů, které nejsou nabízeny k odprodeji.

"Město má nechat občany, aby rozvíjeli město sami"

Jmenujte 3 nejzásadnější body Vašeho programu.

Svobodní, jak už název strany napovídá, usilují především o co nejmenší zasahování veřejného sektoru, tedy Evropské unie, státu, krajů a měst, do života občanů. V komunálních volbách tedy prosazujeme zrušení místních poplatků, minimální sazby daní, žádné zbytečné zákazy a příkazy a „hodnou“ městskou policii, a dále štíhlou radnici, vyrovnané rozpočty, omezení objemu veřejných zakázek a nabídku odprodeje městských bytů, nejlépe jejich současným nájemníkům.

Jakým způsobem plánujete podporovat rozvoj centra Brna?

Nejen centrum Brna se bude nejlépe rozvíjet, když politici a úředníci nebudou občanům, živnostníkům a podnikatelům házet klacky pod nohy. Město, ani veřejný sektor obecně, není od toho, aby vybíral od občanů peníze a zpátky je přerozděloval a tím něco „rozvíjel“. Má jen nechat občany, aby nejen město přirozeně rozvíjeli sami.

"Jsme čerstvý vítr v politice"

Které místo v centru máte nejradši, a proč?

V centru mám rád spoustu míst. Od památek, architektury a centra jako celku po parky, zeleň i nákupní centra. Součástí města mají být všechna tato místa. Lidé do města patří.

Proč právě Vám by měli lidé dát svůj hlas?

Svobodní budou vždy říkat a prosazovat to samé, jsme založeni na ideovém pojetí politiky a na souladu toho, co říkáme a co děláme. Jsme čerstvý vítr v politice a ukazujeme, že věci se dají dělat dobře a poctivě. Pokud souhlasíte s myšlenkou štíhlého státu a štíhlé radnice, dejte nám prosím svůj hlas i v těchto volbách.


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI