"

JUDr. Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL)

24. 09. 2014 Sdílej na CentrumBrna.cz

Které tři nejdůležitější vlastnosti by měl mít ideální starosta?

  • Schopnost naslouchat.
  • Schopnost hledat cesty, jak věci jdou prosadit, a nesnášet argumenty, proč nejdou.
  • Schopnost rozhodnout a postavit toto rozhodnutí na koncepčním myšlení, které sjednocuje. Jenom taková rozhodnutí, postavená na slušnosti, odbornosti, spolehlivosti a pracovitost jsou přínosná pro celou naši městskou část.

Jaké zásadní problémy má podle Vás centrum Brna?

Ten základní a nosný, i když na první pohled občana neviditelný, je směrování a důsledná kontrola investic. U těch každodenně viditelných je třeba rozlišit, jestli se jedná o Hradební okruh (dopravně řečeno Malý městský okruh, nebo památkářsky historické jádro), nebo o celou MČ Brno-střed. Přitom naše MČ odpovídá velikostí krajskému městu, s čímž je spojená i určitá anonymita a jejím důsledkem pak je i nezájem o veřejnou činnost, rozlišující mezi kompetencemi MMB a MČ-BS. Z těch neustále se opakujících, které zná každý, kdo se v centru pohybuje, je to čistota, špatný stav povrchů, bezpečnost, vandalismus, navyšující se počet neobydlených bytů, často sloužících jiným účelům než bydlení, vysoký počet automobilů v centru města a nedostatek dostupných míst k parkování. Jednoduše se dají shrnout do situace, když vás okrade kapsář, nemůžete si sednout ani na lavičku, protože tam právě někdo vyspává alkoholové opojení, poté nemáte možnost vyhodit ani kapesník, protože koš prostě chybí a nakonec se vám po hodině popojíždění podaří zaparkovat jen tak, že domů máte zhruba dvacetiminutovou cestu i s nákupem, máte vztek a pokaženou náladu na dosti dlouho.

"Soustředíme se na vyrovnávání rozdílů v úrovni jednotlivých čtvrtí"

Jmenujte 3 nejzásadnější body Vašeho programu.

Řád a pořádek na úřadě i v ulicích, tedy

  • na úřadě nahrazení arogance transparentností a fungující komunikací s občany
  • na ulicích čistota, bezpečnost, dostupné parkování především pro rezidenty, bezpečný pohyb pro cyklisty
  • přesnější vymezení kompetencí a účinnější spolupráce s Magistrátem, především v rezortech dopravy s koordinovaným plánováním prací na komunikacích a veřejném prostoru, rezortech bytového hospodářství, školství, kultury, životního prostředí, územního plánování, a dalších.

Jakým způsobem plánujete podporovat rozvoj centra Brna?

Způsob podpory rozvoje naší MČ je spojenou nádobou se zmiňovaným problémem investic. Soustředíme se na vyrovnávání rozdílů v úrovni jednotlivých čtvrtí. Na rozdíl od současného vedení budeme méně spekulovat s Masarykovou čtvrtí a více se budeme věnovat tzv. "Bronxu". Budeme hledat cesty pro rovnoměrné rozmístění veškeré infrastruktury. Například zlevnění parkovacích míst v parkovacích domech tak, aby se omezilo zbytečné hledání parkovacích míst ve středu města a nedocházelo tak k dalšímu zahušťování dopravy. Dále revitalizace brownfields a zanedbaných částí města tak, aby se lidé mohli ztotožňovat i s územími dnes nevábnými. Chceme znovu uvést v život komunitní plánování tak, abychom přihlíželi především k vysloveným názorům a přáním obyvatel.

"Jsem brněnský patriot"

Které místo v centru máte nejradši, a proč?

Ve vlastním centru je to okolí Zelného trhu s průchozími diagonálami ulic od Josefské přes Kapucínské náměstí až po Katedrálu sv. Petra a Pavla a uličkami zpět kolem Velkého Špalíčku. Má vedle své historické atmosféry pro mne i neuvěřitelně lidský rozměr.

Proč právě Vám by měli lidé dát svůj hlas?

Jsem brněnský patriot. Městská část Brno střed je pro mne i celou mou rodinu nejen místem studií a práce, ale celoživotně především domovem. Chci, aby se tu tak cítili i všichni obyvatelé naší MČ. Máme tedy společný cíl – mít doma hezky, mít ten svůj nejlepší domov – a já jsem ochotná i schopná pro to spolehlivě pracovat s velkou mírou odbornosti. 


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI