"

Jiří Hráček (KSČM)

24. 09. 2014 Sdílej na CentrumBrna.cz

Které tři nejdůležitější vlastnosti by měl mít ideální starosta?

Ideální starosta by měl být podle mě zodpovědný, organizačně schopný, ale hlavně by měl umět naslouchat lidem.

Jaké zásadní problémy má podle Vás centrum Brna?

Jedním z nejzásadnějších problémů, které centrum Brna má, je bezesporu neustálý nárůst automobilové dopravy a nedostatek parkovacích míst pro lidi žijící ve středu města. To způsobuje veliké problémy s celkovou dopravní situací ve středu Brna a tento stav má za následek i zhoršující se kvalitu ovzduší a nepřiměřené zatížení našich komunikací. Další velký problém má naše městská část s umisťováním dětí do mateřských škol a celkově s jejich dostupností jak pro rodiče, tak hlavně pro jejich potomky, a tak je potřeba hledat nové prostory pro jejich zřizování. Dlouhodobě naši městskou část také trápí velký počet neobsazených městských obecních bytů a absence funkční koncepce bytové politiky městské části. Hlavním řešením této situace by bylo výrazné snížení nájemného v obecních bytech tak, aby bylo přijatelné pro mladé lidi, mladé rodiny i seniory.

"Podporujeme zapojení zájmových spolků do rozvoje naší městské části"

Jmenujte 3 nejzásadnější body Vašeho programu

  • Budeme se zasazovat o rozšíření oprav bytových domů ve správě MČ.
  • Podpoříme výstavbu nových domovů pro seniory případně dalších zařízení – komunitní a sdílené bydlení.
  • Podpoříme rozšiřování počtu mateřských škol a jejich opravy a zachování stávajících mateřských škol 

Jakým způsobem plánujete podporovat rozvoj centra Brna?

Podle mého názoru, ale i podle názoru brněnské KSČM, se naše městská část i celé Brno bude nejlépe rozvíjet hlavně tehdy, pokud do jejího rozvoje budou moci mluvit sami lidé, kteří tady žijí. Právě proto stojíme o to, aby o konkrétním využití části rozpočtu MČ rozhodli občané prostřednictvím samosprávy MČ (participační rozpočet), a také podporujeme zapojení zájmových spolků do života a rozvoje naší městské části. Například bychom rádi podpořili účast brněnských zahrádkářů na obnově a údržbě městské zeleně.

"V historickém centru si člověk uvědomí, kolik století už má naše město za sebou"

Které místo v centru máte nejradši a proč?

Já osobně mám velice rád historické centrum města Brna, jako je hrad Špilberk, Denisovy sady nebo Stará radnice, a to proto, že jsou to velice zajímavá místa, na které mám pěkné vzpomínky z doby, kdy jsem tam chodíval jako malý. Když se člověk prochází například po Špilberku, uvědomí si, kolik století má už naše město za sebou a čím vším si muselo v historii projít, a tak přemýšlí o tom, co všechno nás ještě čeká a jak dnešní dobu asi budou hodnotit ti, co přijdou po nás.

Proč právě Vám by měli lidé dát svůj hlas?

Lidé by si měli při své volbě uvědomit hlavně to, co chtějí. Pokud mají zájem o to, aby ve vedení Brna ale i městské části Brno-střed byli lidé, kteří se nebojí jejich názoru a jsou ochotní jim naslouchat a společně s nimi pracovat pro dobro všech občanů, tak by jejich volba měla být jasná. Já jsem sice stále relativně mladý člověk plný ideálů, ale i tak jsem přesvědčen, že s pomocí těch, co v naší městské části žijí, dokážeme změnit Brno-střed k lepšímu tak, aby se všem žilo co možná nejlépe. Právě proto, že nepatřím k těm takzvaným „chladným pragmatikům“, kterým záleží jen na sobě a vlastním egu, si dovolím říct, že si budu hlasů lidí skutečně vážit a udělám vše pro to, abych je nezklamal ani já ani celá brněnská KSČM. 


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI