"

Brno se připravuje na Krajský slet jihomoravských sokolských žup

05. 06. 2018 , aktualizace: 07. 06. 2018 Sdílej na SrdceMoravy

V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, XVI. všesokolský slet. Zeptali jsme se starostky župy Jana Máchala paní Lídy Ryšavé, která je také metodičkou skladby „Spolu“, na co se letos návštěvníci mohou těšit 10. 6. v Brně, kde se uskuteční Krajský slet jihomoravských sokolských žup.

„Cílem tradičních všesokolských sletů je ukázat krásu pohybu a týmového ducha,“ říká Lída Ryšavá – starostka župy Jana Máchala.

Paní starostko, od roku 1990 vnímá široká veřejnost obnovu Sokola, jako organizace, která měla ve svých kořenech pevně zakotveny hodnoty jako: rodina, soudržnost a spolupráce. Najdeme tyto hodnoty i v choreografiích letošního již XVI. všesokolského sletu?

Určitě. Na letošním sletu vystoupí malí sokolíci, kteří budou na skladbu „Méďové´“ společně cvičit s rodiči či prarodiči. Mladší žákyně předvedou své gymnastické, atletické a taneční dovednosti ve skladbě „Děti, to je věc!“. Starší žactvo zakomponovalo do svého vystoupení také artistické prvky – jak jinak, když se skladba jmenuje „cirkus“ 😊 A své vystoupení připravují ženy, muži i senioři. Věřím, že se cvičenci i návštěvníci budou skvěle bavit.

Od roku 1997 pořádá vaše Župa Jana Máchala tzv. Sokolská Brna. Jakou návaznost mají tyto akce právě na všesokolské slety. Pokud se nepletu, ty se konají jednou za 6 let.

Máte pravdu – sletový rok je jednou za 6 let. A aby toto období nebylo pro cvičence tak dlouhé, prokládáme je v meziobdobí tady v Brně právě Sokolskými Brny. Jedná se o celorepubliková setkání malých i velkých sportovců a přátel pohybu.

Poslední Sokolské Brno naše župa zorganizovala 5. – 7. června 2015. Bylo to pro nás významné datum, protože jsme současně oslavili 25. let od znovuobnovení České obce sokolské.

Myslím, že se akce opět vydařila. Pro účastníky jsme připravili bohaté kulturní i sportovní vyžití. Součástí akce byl také Olympijský šplh v Olympii spolu s doprovodným programem.

Letošní rok je rokem oslav 100 let od založení České republiky – připravuje se v rámci XVI. všesokolský sletu něco mimořádného?

Ze všech skladeb a choreografií bude letošní významné výročí cítit – od nejmenších sokolíků, o kterých jsme již mluvili, až po sokolské seniory a seniorky, kteří v oblečení Věrné gardy a se skladbou „Princezna republika“ vzdají poctu naší krásné republice.

Paní starostko, prosím o závěrečné sokolské poselství pro naše čtenáře a pozvání na stadion Sokola Brno I, kde se v neděli 10. 6. bude XVI. všesokolský slet konat.

„Pro ty nejmenší je to určitě poselství vybízející k všestrannosti.“ 

V Sokole mohou děti již od 2 let cvičit s rodiči a od 5 let již mohou navštěvovat některý z kroužků zaměřených na všestrannost.

„A pro dospělé? Pohybem je člověk nejen zdráv, ale i stále mlád. Apeluji zde především na seniory, kdy u nás v Sokole pohyb přechází z fyzického cvičení do přirozeného pohybu, a především do pravidelného setkávání.“

... a o závěrečné pozvání na Stadion Sokol Brno I, kde se v neděli 10. 6. uskuteční XVI. všesokolský slet:

Dovolte mi vás srdečně – a jménem šesti jihomoravských sokolských žup – Sokolské župy Dr. Bukovského, Dr. Jindry Vaníčka, Jana Máchala, Krále Jiřího, Pernštejnské a Slovácké – pozvat na příjemné prožité nedělní odpoledne, Přijďte s námi společně oslavit 100. výročí založení naší republiky a užít si krásu pohybu podpořenou týmovým duchem.

Paní starostko, děkuji Vám za rozhovor… a Na zdar!

Zdar! I já děkuji.


Jinde na SrdceMoravy